Aspiratiepneumonie

Wat is aspiratiepneumonie?

Aspiratiepneumonie is een longontsteking die ontstaat als iemand vaste- of vloeistoffen heeft ingeademd en dat een longontsteking het gevolg is. Men kan dan denken aan het inademen van braaksel of water, maar ook het inademen van voedsel kan een oorzaak zijn.

Wat kan de oorzaak zijn aspiratiepneumonie?

Aspiratiepneumonie kan ontstaan als je je verslikt. Mensen die een beroerte hebben gehad of ouderen kunnen een wat verminderde slikreflex hebben waardoor ze zich sneller verslikken. Hierdoor komt er eten of drinken in de luchtwegen bij het inademen (aspireren). Ook maagzuur kan een oorzaak zijn, dit noemt men dan: “chemische pneumonitis”.

aspiratiepneumonie

Symptomen aspiratiepneumonie

de symptomen bij een gewone longontsteking treden ook op bij aspiratiepneumonie. Je kunt hierbij denken aan:

  • Hoesten
  • Koorts
  • Ademhalingsmoeilijkheden, kortademigheid
  • Veel zweten
  • Gevoel van ziek zijn

Diagnose

Een arts kan de diagnose stellen door naar de longen te luisteren. Vaak wordt er ook een röntgenfoto gemaakt van de longen om een longontsteking met zekerheid vast te stellen. Er kan ook een ct scan gemaakt worden om een ontsteking vast te stellen.

Aspiratiepneumonie komt best wel vaak voor in Nederland. Vooral onder ouderen, mensen met slikproblemen, alzheimer patiënten, parkinson patiënten en mensen die zich vaak verslikken komt deze ziekte relatief vaak voor. Een goede mondhygiëne verkleint het risico.

Behandeling

Als de oorzaak een bacterie is zal er aan antibioticum worden voorgeschreven. Ook is het zaak dat de luchtwegen vrij gemaakt worden.