Bronchitis

Wat is Bronchitis?

Er zijn verschillende vormen van bronchitis. Zo kun je bijvoorbeeld acute bronchitis oplopen. In dat geval is er sprake van een ontsteking aan de bronchiën. In dit artikel willen wij u hier meer over informeren, is het besmettelijk en wat moet je doen als je er last van hebt?

Hoe krijg je het?

Hoe kun je het precies oplopen? Je ziet vaak dat dit ontstaat nadat je een verkoudheid hebt opgelopen. Ook na griep kun je bronchitis krijgen. We willen graag met je kijken naar de symptomen die dit met zich meebrengt.

Symptomen 

Bij het oplopen van bronchitis krijg je in eerste instantie te maken met hoesten, het is vaak een droge hoest. Even later komt daar ook nog het ophoesten van slijm bij. Het hoesten is absoluut niet prettig, er kan ook een piepend / krakend geluid bij vrijkomen. In de meeste gevallen is er geen sprake van hoge koorts, soms kan de lichaamstemperatuur wel iets verhoogd zijn.

Als je hier last van hebt dan kunnen de symptomen lijken op een longontsteking. De huisarts kan bepalen of er sprake is van een longontsteking of van bronchitis. De huisarts zal je vragen stellen en willen weten welke symptomen je precies hebt.

Daarnaast kan de huisarts naar de longen luisteren. Soms is een aanvullend onderzoek nodig, dit kan plaatsvinden door middel van bloedafname. Daarnaast kan de arts bepalen dat er een röntgenfoto gemaakt moet worden in het ziekenhuis, de arts kan in het ziekenhuis zien of er een ontsteking aanwezig is en wat de grootte is van de ontsteking.

Besmettelijk?

Is het besmettelijk, of kun je zonder problemen contact met mensen hebben? Het ligt er een beetje aan wat de oorzaak is van de bronchitis. Je kunt deze oplopen door vervuilde lucht of een allergie bijvoorbeeld, in dat geval kun je dit niet overdragen op iemand anders.

Heb je echter een bronchitis opgelopen door een virus of een bacterie, dan kun je andere mensen besmetten. Vooral mensen in de “zwakke groepen” zijn besmettelijk. Als we het over deze groepen hebben dan kun je denken aan oudere mensen, baby’s, mensen met COPD en mensen met hart- en vaatziekten.

Je kunt het contact met deze mensen het beste beperken, wacht liever totdat deze helemaal over is, het risico op besmetting neem je dan weg.

Acute bronchitis

Griep of verkoudheid is vaak de oorzaak van een acute bronchitis. Bij zo’n acute bronchitis raken de bronchiën ontstoken. Zo’n ontsteking verdwijnt als het goed is binnen twee weken. Tijdens de ontsteking moet je veel hoesten, ook komt er tijdens het hoesten slijm naar boven.

550.000 mensen krijgen per jaar te maken met acute bronchitis, het zijn er dus nogal wat. De oorzaak moet je zoeken in een bacterie of een virus. Welke symptomen treden er op bij een acute bronchitis? Wij hebben alle symptomen even op een rij gezet voor je.

  • Na een griep of verkoudheid hoesten
  • Hoesten
  • Na verloop van tijd opkomend slijm (geel, groen of grijs van kleur)
  • drukkend gevoel, voornamelijk op de borst
  • Ademhaling (piepend geluid)
  • Koorts of verhoging
  • Benauwdheid
  • Pijn tijdens het hoesten
  • Moeheid

Heb je één of meerdere van deze symptomen, dan bestaat er een kans dat je inderdaad acute bronchitis hebt. Om dit zeker te weten kun je een afspraak maken met je huisarts. De arts zal vragen naar de symptomen.

Daarnaast is er meestal aanvullend onderzoek nodig. Dit kan door middel van een onderzoek van een slijmkweek. Ook kan er een röntgenfoto gemaakt worden, de arts kan dan zien of je bronchitis hebt of een longontsteking.

De laatste optie is een zogenaamde longfunctietest, hiermee kan worden bekeken of de longen nog goed werken. Als je last hebt van een acute bronchitis dan wensen wij je heel veel beterschap toe. Doe vooral rustig aan en probeer het contact met mensen die een slechtere weerstand hebben te vermijden.