Screening op longkanker voorkomt vroegtijdig sterfte

Kan Screening op longkanker ons helpen? In een vroeg stadium longkanker ontdekken kan het hoge sterftecijfer onder deze ziekte drastisch verlagen. Via CT-screening kunnen mensen met een verhoogd risico op longkanker gescreend worden en bij vroegtijdige diagnose eerder behandeld worden. Hierdoor kan vroegtijdig overlijden worden voorkomen.

Nut van screening op longkanker?

Longkanker is nog steeds wereldwijd de meeste dodelijke kankervorm. met het screenen van mensen op deze ziekte kan dit cijfer naar beneden gebracht worden.

longkanker screening

Onderzoekers hebben in Canada deelnemers getest tussen de 50 – 75 jaar die voldeden aan de criteria:

  • Rokers of ex rokers
  • Geen diagnose longkanker hebben (gehad)

Rokers rookten gemiddeld een pakje per dag de afgelopen 30 tot 40 jaar.

Achtergrond

Resultaten van de achterliggende studie tonen aan dat het selecteren van individuen voor lage-dosering CT longkanker selectieprocedure op basis van het hoogst voorspelbare risicomodel veel beter is dan het gebruik van criteria die lijken op selecties die worden gebruikt in het National Lung Screening Trial.

  • leeftijd
  • wanneer begonnen en wanneer gestopt met roken

Pan-Can studie

De pan-Can studie is ontwikkeld om het effect te meten van een risico-voorspellingsmodel. Hierin worden kandidaten geselecteerd voor longkanker selectie, met als doel vast te stellen of deze methode beter is in het vroegtijdig ontdekken van longkanker en hopelijk meer kans op genezing biedt.