Vuile lucht is zeer schadelijk voor longen

Longartsen en het Longfonds hebben een alarmerende brief aan de Tweede kamer geschreven: “Vuile lucht is zeer schadelijk voor longen”.

Luchtvervuiling

Oproep aan alle kamerleden

De Brief is gestuurd aan alle kamerleden. De artsen zeggen dat de schade van vervuilde lucht ernstig onderschat wordt. Mensen worden ziek en gaan dood van luchtvervuiling. Ze eisen maatregelen van de kamerleden.

Longkanker

Bij een groep jonge vrouwen (niet rokers) is de laatste jaren een soort longkanker geconstateerd, dat vroeger niet voorkwam. Het is nog niet duidelijk hoe groot deze groep is, maar het is wel een teken aan de wand, dat juist een gezonde groep, deze vorm van longkanker krijgt.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) stelt dat vieze lucht in Nederland op jaarbasis tot 1200 gevallen van longkanker leidt. Dit aantal is onacceptabel hoog.

Overige longaandoeningen

Ook zegt het RIVM dat jaarlijks bij ongeveer 7duizend mensen bronchitis wordt gediagnosticeerd. Smog zorgt voor vele opnames in ziekenhuis via de spoedeisende hulp omdat mensen (onverwachts) last krijgen van longen of hartproblemen. De meest voorkomende ziektes door luchtvervuiling zijn COPD, astma en longkanker.

Vooral kinderen hebben last van de verontreinigende lucht, de kans op chronische bronchitis bij deze groep is erg groot.

Medische kosten door luchtvervuiling

De kosten die luchtvervuiling met zich meebrengt zijn gigantisch, maar afgezien van de kosten in de medische wereld is er ook een economische schade door ziekmeldingen op het werk. Deze kosten lopen in de miljarden volgens de onderzoekers.

Maatregelen

Welke maatregelen er genomen kunnen worden om weer een schone lucht te krijgen zijn o.a.

  • het terugdringen van scooters die fijnstof uitstoten
  • het terugdringen van dieselmotoren in auto’s en pleziervaart
  • het terugdringen van op stookolie aangedreven zeeschepen
  • verbod op houtkachels
  • het minimaliseren van vrachtverkeer, kolencentrales en megastallen
  • slimme groene beplanting die fijnstof opneemt en afvoert in steden en langs wegen
  • thuiswerken, carpoolen, fietsen en openbaarvervoer gebruiken
  • strengere normen voor lucht vervuilende industrie

Naast de verboden is het belangrijk alternatieven aan te bieden voor schone energie zoals zonnepanelen en windmolens voor een duurzame oplossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *